גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' שלמה אפרים לונטשיץ (כלי-יקר), פולין פראג (1550-1619)

בצעירותו למד מפי המהרש"ל, אחר כך עבר ללבוב ומשנת שס"ד (1604) כיהן כרבה של פראג וכראש הישיבה שם.

הצטיין במיוחד כדרשן והיה סוחף את לבבות השומעים בדרשותיו וחיבוריו הרבים שרובם עוסקים בענייני מוסר. היה רגיש לשאלות החברתיות והמעמדיות והתמקד במיוחד בתיקון ההנהגה הציבורית.

חיבורו המפורסם ביותר הוא פירושו לתורה ה"כלי יקר".

מרבית חיבוריו הם ספרי דרשות על התורה ובנושאי מוסר, ביניהם:

"עוללות אפרים", "עיר גיבורים", "אורח לחיים", "שפתי דעת", "עמודי שש", "רבבות אפרים".