גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

הרב שאול לוסטיג, גרמניה-ישראל (המאה ה-20)

רב חרדי יוצא גרמניה.

נמנה עם מייסדי "הנוער האגודתי" - ארגון של "צעירי אגודת ישראל" ו"עזרא" שקידם את רעיון העליה לארץ-ישראל ואירגן הכשרה לקראת עליה לא"י לציבור החרדי.

תרגם לעברית כתבים של הרש"ר הירש ("חורב").

על שמו תיכון חרדי בבני ברק ומוסד ללימוד גבוהים בירושלים.