גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
פרשת ויקרא
שנת תש"כ

הפטרה

ישעיהו פרק מג, כא - פרק מד, כג

הבא ללמד פסוקים אלה מישעיה לא בתוך לימוד ספר ישעיה אלא כהפטרה, יפתח בוודאי בשאלה הרגילה – מה הסמוכין בין הפרשה וההפטרה. חומר לשאלה זו ימצא הלומד בכל הפטרה בספרו של הרב י' יעקבסון "חזון המקרא" (ת"א, סיני תשי"ז). לפרקנו8  עמוד 234 והלאה (בייחוד חשוב הפרק: "סמוכין בין הפרשה ובין ההפטרה", עמוד 240).

יש גם לעיין האם הקטע אשר בחרו בו מסדרי ההפטרות מתוך דברי הנבואה הוא קטע עצמאי, ופסוקו הראשון הנו באמת פסוק ראשון בעניין חדש או יש לצרפו ללפניו וללפני פניו (שאלה א!)

לשאלה ב. השאלות הנוגעות לפסוקים גופם שלא באמצעות פרשנים יש להקדים אותם (לא תמיד!) לשאלות הניתנות על סמך עיון במפרשים. יגש הקורא גישה בלתי אמצעית לפסוק ויראה אותו בתחילה בעיניו הוא. השוואות בין פסוקים דומים או קרובים זה לזה (קרבה רעיונית או קרבה סגנונית) חשובים הם במיוחד בלימוד נביאים. הלומד השטחי רואה בדברי הנביאים מוטיבים חוזרים, רעיונות חוזרים, דימויים חוזרים ועלול להחליט בפזיזות שפרקי הנבואה ואף ספרי הנבואה "חוזרים תמיד על אותו דבר". כדי למנוע השקפה בלתי נכונה ומזיקה זו יש להרבות בהשוואות מסוג זה, בהעמדת זה מול זה פסוקים אשר הנושא או המוטיב העיקרי בהם אחד הוא או אשר אותן מליצות נשנות בהן, ולכאורה לפנינו באמת "אותו דבר" ועל התלמיד למצוא את ההבדל, את השוני, את החידוש, לא רק בנוסח אלא אף את הגוון החדש ברעיון, במנגינה, בהדגשה החדשה – על אף הדמיון החיצוני.

במקרה שלנו השוואה זו חשובה ביותר, שהרי כפי שיתברר אחר-כך מתוך שאלה ג באמת יש הרואים בשני המקומות "אותו רעיון" ויש הרואים ביניהם ניגוד ממש. (אין לעיין בשאלה ג לפני שנפתרה שאלה ב).

אפשר לצרף למקומנו עוד את שמואל א' ט"ו כ"ב

"הַחֵפֶץ לַה' בְּעֹלוֹת וּזְבָחִים כִּשְׁמֹעַ בְּקוֹל ה'"

– פסוק המובא לשם הסבר מקומנו ע"י אברבנאל.

שהוראת אותו ביטוי בשני מקומות אינו בהכרח אחד ושווה, את זה נבדוק על שטחו הצר של שני פסוקים סמוכים בשאלה ד, על תופעה זו של שוויון בצלצול עם שוני בהוראה או עם התגוונות דקה בהוראה כבר עמדו קדמונים והיא אחת מל"ב מידות שהתורה נדרשת בהן מידת "מעל" (או כפי הגרסה הרגילה שהיא כנראה משובת "ממעל"). כגון ישעיה ל' ט"ז: "ותאמרו: לא! כי על סוס ננוס!" – על כן תנוסון! "ועל קל נרכב!" – על כן יקלו רודפיכם". וכן בהוראות שונות (ירמיהו כ"ג ל"ח-ל"ט): ...לא תאמרו "משא ה', לכן הנני ונשיתי אתכם נשא! ונטשתי אתכם ואת העיר אשר נתתי לכם...".