גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצוות שמיטת כספים

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"כי קרא שמיטה לארץ"

ד.

"את הנכרי תגֹּשׂ"

ה.

"את הנכרי תגֹּשׂ"

פרשת ראה
שנת תש"ו

שמיטת כספים

דברים פרק טו, פסוקים א - ו

א.  בטעם מצוות שמיטת כספים

רמב"ם, מורה נבוכים ג' ל"ט:

ואמנם כל המצוות אשר אמרנום בהלכות שמיטה ויובל מהם לחמלה על בני אדם והרחבה לבני אדם כולם כמו שאמר "ואכלו אביוני עמך..."... ; ומהם חנינה בעבדים ועניים, כלומר השמטת כספים והשמטת עבדים.

ספר החינוך

וכבר כתבתי במשפטים במצות שמיטת קרקעות מה שידעתי בשורש (=בטעם) המצוה.

(ועיין גיליון בהר-בחקותי תש"ה!)

ושמיטת כספים גם מאותו טעם ללמד נפשנו במידות מעולות, מידת הנדיבות ועין טובה ולקבוע בלבבנו הביטחון הגדול בה'... גם נמצא בזה גדר חזק בנפשותינו לאמור: "אפילו הלוויתיו ממוני והגיעה שנת השמיטה, אמרה תורה להשמיט ביד המלווה, שלא לגזול ושלא לחמוד משלו, לא כל שכן שראוי לי להתרחק עד קצה האחרון.

1.

מה בין הרמב"ם ובין ספר החינוך בטעם מצוה זו?

2.

מה ראה ספר החינוך שלא לבאר טעם המצוה כרמב"ם?

(ועיין גיליון קדושים תש"ג שאלה ג', טעם מתנות עניים לפי ספר החינוך!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר