גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פרשת "שמע" ופרשת "והיה"

ב.

"ושמתם" - גם בגלות

פרשת עקב
שנת תשי"א

"והיה אם שמוע"

דברים פרק יא, פסוקים יג - כא

הערה: גיליון זה הוא המשך גיליון עקב תש"ט שעסק אף הוא בפרשה זו.
לשאלת השכר והעונש הגשמי המובטח בפרשה זו (פסוקים י"ד-י"ז) עיין גיליון בחקותי תש"ו.

א.  פרשת "שמע" ופרשת "והיה"

"באור לתלמיד":

ודע, שפרשת "שמע" (ו' ד'-ט') היא פרשת הייחוד, ויש בה סוד האהבה, שנאמר "ואהבת את ה'" ופרשת "והיה אם שמע" הוא סוד היראה, ולכן אמר: אם תשמעו - הרי טוב, ואם לאו – "וחרה אף ה' בכם"... ודע, כי האוהב את ה' אין חילוק בלבו ואף אם יהיו כמה רבבות אנשים הם כולם כאיש אחד נחשבים, כי האהבה השלמה אחת היא. אך אם אין העבודה שלמה ורק מחמת היראה הם עובדים, אין יראה של זה כיראה של זה...

מהו ההבדל בסגנון שתי הפרשיות המתפרש מתוך דבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר