גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"והקמות לך אבנים" - כלל ופרט

ב.

טעם מצוות כתיבת התורה

ג.

"ויצו משה וזקני ישראל"

ד.

בענין הכתוב על האבנים

פרשת כי תבוא
שנת תשי"א

"והקמת לך אבנים גדולות"

דברים פרק כז, פסוקים א - ח

 

א.  "והקמות לך אבנים" - כלל ופרט

רבנו בחיי בן אשר, פסוק ב':

"והקמת לך אבנים גדולות" – הם י"ב אבנים שהוצאו מתוך הירדן. והנה זה כלל ואחר כך פרט ואמר "והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה בהר עיבל".

1.

הסבר במבנה פרשתנו, עד היכן נאמרו הדברים דרך כלל, ומהיכן מתחיל תיאור הדברים לפרטיו?

2.

מה מאלץ את רבנו בחיי (ובעקבותיו כמה מפרשים, גם ר' דוד הופמן בפירושו לדברים) לפרש את פרשתנו על דרך כלל ופרט.

3.

עיין רש"י לפרשתנו. האם גם הוא מפרש אותה על דרך כלל ופרט?

4.

היכן מצינו בתורה עוד פרשיות הכתובות על דרך כלל ופרט?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר