גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרק

ב.

"סיפור גבורת ה'" - שאלות ברש"י

ג.

"בדד": באופיה של "בדידות" זו

ד.

"אשריך ישראל"

פרשת וזאת הברכה
שנת תשי"א

הברכה לכלל ישראל

דברים פרק לג, פסוקים כו - כט

א.  למבנה הפרק

רש"י, פסוק כ"ה:

ד"ה ברזל ונחשת מנעלך: עכשיו הוא מדבר נגד כל ישראל, שהיו גיבוריהם יושבים בערי הספר ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים ליכנס בה כאילו היא סגורה במנעולים ובריחים של ברזל ונחשת. דבר אחר ברזל ונחשת מנעלך ארצכם נעולה בהרים שחוצבין מהם ברזל ונחשת, וארצו של אשר היתה מנעולה של ארץ ישראל.

ד"ה וכימיך דבאך: וכימים שהם טובים לך, שהן ימי תחילתך ימי נעוריך כן יהיו ימי זקנתך, שהם דואבים זבים ומתמוטטים.

דבר אחר: וכימיך דבאך: וכימיך שהם טובים לך כמנין ימיך, כל הימים אשר אתם עושים רצונו של מקום, יהיו דבאך שכל הארצות יהיו דובאות כסף וזהב לארץ ישראל, שתהא מבורכת בפירות. וכל הארצות מתפרנסות הימנה וממשיכות לה כספם וזהבם אישקורונ"ט [ישפעו]. הכסף והזהב כלה מהם, שהן מזיבות אותם לארצכם.

ד"ה אין כאל ישורון: דע לך ישורון שאין כאל בכל אלהי העמים ולא כצורך צורם.

רבנו בחיי:

ד"ה אין כאל: כאילו אמר: ישורון, אין כאל! והנה אחר שסיים לברך השבטים אחד אחד, התחיל עתה לדבר עם כולם בכלל ויודיע להם טוב חלקם כי יוצר הכל הוא, ויבשר אותם בירושת הארץ שיזכו לבוא בתוכה, מה שלא זכה הוא.

מה בין שתי הדעות במבנה פרקנו, ואיזו מהן נראית לך קרובה יותר לפשוטו של מקרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר