גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הוראת המילה "וקם"

ב.

"...אלוהי נכר הארץ"

ג.

"ואמר ביום ההוא..."

ד.

"תמצאן אותו רעות רבות"

פרשת נצבים - וילך
שנת תש"ו

"וקם העם הזה וזנה..."

דברים פרק לא, פסוקים יד - כא

עצה טובה: להבנת פסוק ט"ז "וקם העם הזה וזנה..." למד רמב"ם הלכות תשובה פרק ה' הלכה א' , פרק ו' כולו ובייחוד הלכה ה'.

א.  הוראת המילה "וקם"

פסוק ט"ז

"וְקָם הָעָם הַזֶּה וְזָנָה"

מה הוראת המילה "וקם" בפסוק זה?

(ועיין דברי הרמב"ם במורה נבוכים א' י"ב המובאים בגיליון בהעלותך תש"ה שאלה ב!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר