גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

משל המים והאוכל

ב.

המסומל בצמא ובכסף

ג.

משל הצמאון

ד.

"הטו" - ולכו אלי

ה.

הכלול באיסור "אך בשר" וכו'

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת נח
שנת תשכ"ו

הפטרה

ישעיהו פרק נה, פסוקים א - ה

א.  משל המים והאוכל

פסוק א'

"הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם וַאֲשֶׁר אֵין לוֹ כָּסֶף לְכוּ שִׁבְרוּ וֶאֱכֹלוּ
וּלְכוּ שִׁבְרוּ בְּלוֹא כֶסֶף וּבְלוֹא מְחִיר יַיִן וְחָלָב"

ראב"ע:

אלה דברי השם לאומות העולם בימים ההם, מי שירצה ללמוד תורה.

ד"ה שברו ואכלו: הטעם על החכמה, כטעם (יחזקאל ג' א') "אכול את המגילה הזאת", כי החכמה לנשמה כמו המאכל לגוף.

ד"ה יין וחלב: כי שניהם הם כמו מאכל ומשתה, וכן יודו חכמי הרפואות. וטעם "יין וחלב", כי התורה נמשלה בהם.

שד"ל

מדבר עם ישראל שיעמדו בגלות בזמן הקרוב אל הגאולה.

ד"ה לכו למים: המשיל ההצלחה שאחר הגאולה, אשר לא תהיה מצדנו, כי אם מצדו יתברך ע"י אותות ומופתים, למים שאין צורך לקנותם בכסף, כי נמצאים ברוב המקומות.

ד"ה ואשר אין לו כסף: גם מי שאין לו כסף ימצאם, כן אתם שמעו אלי ושובו בתשובה, יעזוב רשע דרכו ואגאל אתכם.

1.

מה המשותף ומה השונה בדברי שני הפרשנים?

2.

איזה נראה לך מתאים יותר להקשר?

3.

ראב"ע מביא להוכחת סמליות האכילה את יחזקאל ג' ואילו לסמליות היין והחלב לא הביא פסוק. למה?

4.

על איזה פסוק (או אילו פסוקים) בישעיה יכול שד"ל להסתמך בפרשו את הסמליות שבשתיית מים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר