גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה השירה

ב.

"כי גוי אובד עצות המה" - שאלות ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת האזינו
שנת תש"ו

"גוי אובד עצות המה"

דברים פרק לב

א.  למבנה השירה

 יש הרואים את השירה בנויה באופן זה:

הקדמה

א'-ג'

A: ­­­­______

ד'-ט"ו

(12 פסוקים) 

B: ­­______

ט"ז-כ"ז

(12 פסוקים)

C: _____

כ"ח-ל"ט

(12 פסוקים)

סיום

מ'-מ"ד

 

1. ד'-ו' .....

2.ז'-ט' ....

3. י'-י"ב .....

4. י"ג-ט"ו ..... 

1. ט"ז-י"ח .....

2. י"ט-כ"א ......

3. כ"ב-כ"ד ......

4. כ"ה-כ"ז .....

1. כ"ח- ל' .....

2. ל"א-ל"ג .....

3. ל"ד-ל"ו .....

4. ל"ז-ל"ט .....

 

חלוקה זו על פי:
האזינו Rosenthal: Die Versgliederung in, 
ישורון כרך ב' (ברלין 1915), עמוד 568.

1.

הסבר חלוקה זו בנסותך למלא את הטבלה דלעיל בתתך שמות לקטעים, בייחוד לשלושת הקטעים העיקריים A, B, C!

2.

לדעת המחבר הנ"ל, יש לראות בפסוק ט"ו מעבר מחלק A לחלק B וכן בפסוק כ"ז מעבר מן B לחלק C. כיצד?

3.

המסכים אתה עם חלוקה זו? נמק את תשובתך!

4.

מהו הקשר שבין בית 3 לבין בית 4 שבחלק B ומדוע יש בכל זאת לראותם כשני בתים?

5.

מהי ההתאמה וההקבלה שבין ההקדמה לסיום?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר