גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרק

ב.

סמיכות המצוות זו לזו

ג.

"...אל תבקשו..."

ד.

"מפני שיבה תקום..."

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קדושים
שנת תש"ו

חוקים, אהבת הגר ויושר במשא ומתן

ויקרא פרק יט, פסוקים לא - לה

א.  למבנה הפרק

לדעת ר' דוד הופמן, מתחלק פרקנו החל מפסוק ט' לשני חלקים:

"החלק הראשון (פסוקים ט'-י"ח) כולל מצוות שבין אדם לחברו – משפטים – ומתרומם בסופו עד לפסגת "ואהבת לרעך כמו". החלק השני (פסוקים כ"ג-ל"ו) כולל בעיקר "חוקות" – חוץ מבשתי פסקאות (ל"ג-ל"ד, ל"ה), שבהן נצטוינו על אהבת הגר ועל היושר במשא ומתן".

התוכל להסביר את הימצאן של מצוות אלה בחלק השני, בין החוקים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר