גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הנמקת דיני עבדים

ב.

מכירת עצמו

ג.

"לא תעבוד בו עבודת עבד"

ד.

"כשכיר כתושב יהיה עמך"

ה.

"לא תרדה בו בפרך" - שאלות ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בהר
שנת תש"ו

דיני עבדים

ויקרא פרק כה, פסוקים לט - מג

א.  הנמקת דיני עבדים

הכלל הגדול והנמקת כל דיני עבדים "כי עבדי הם" (פסוק מ"ב) וכן "כי לי בני ישראל עבדים" (פסוק נ"ה) – למה נאמרו רק כאן, ולא הוזכרו כלל בפרשת משפטים בדיני עבד עברי (שמות כ"א א'-ו')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר