גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

המסומל בהתגלות בסנה

ג.

חזרה על מילת "ויאמר"

פרשת שמות
שנת תשי"ב

ההתגלות בסנה

שמות פרק ג

א.  שאלה כללית

הסבר, מהו היחס בין סוף פרק ב' פסוקים כ"ג-כ"ה לבין פרקנו.

הוכח שקשר זה בין שתי הפרשיות: ב', כ"ג-כ"ה ובין: ג', ז'-י' - מוצא את ביטויו גם בלשון הפסוקים.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר