גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סתימת הבארות ותגובת אבימלך

ב.

הדגשת "סתמום פלשתים"

ג.

עסקם של הצדיקים

ד.

הוסיפו לגזול בלי טענה

ה.

הקריאה בשם ה'

פרשת תולדות
שנת תש"כ

הבארות

בראשית פרק כו, פסוקים יג - כה

א.  סתימת הבארות ותגובת אבימלך

פסוק ט"ו

"וְכָל הַבְּאֵרֹת אֲשֶׁר חָפְרוּ עַבְדֵי אָבִיו בִּימֵי אַבְרָהָם אָבִיו סִתְּמוּם פְּלִשְׁתִּים וַיְמַלְאוּם עָפָר"

אלשיך:

בוש אבימלך מלומר לו שילך מאתם ע"י עצמו והניח עמו לסתום הבארות ואולי ילך מאתם. והוא – כל עוד שהמלך לא עשה לו רעה - שתק. גם לא רצה להלשין עבדים אל אדונים. ובראות אבימלך שלא נכוה בפושרים, דבר אליו בעצמו, וזהו (פסוק ט"ז) "ויאמר אבימלך אל יצחק: לך מעמנו".

העמק דבר, פסוק י"ד:

ויהי לו מקנה... ויקנאו אותו פלשתים: שדרים בגרר עיר המלוכה. ומסתמא היו גם בהם עשירים בדרך בני עיר המלוכה – ועשיר מתקנא בעשיר, וביותר אם הוא יהודי.

      פסוק ט"ו:

ד"ה סתמום פלשתים: יושבי השדה, ולא היה יכול לקבול עליהם לפני המלך, מאשר הוא דר בגרר ולא נודע מי עשה, וגם כי המלוכה הסתירה פניה מחמת שנאה שבלב עד שתגיע, שאמר לו המלך:

      פסוק ט"ז:

ד"ה לך מעמנו כי עצמת ממנו "לך מן הכרך, מקום ישיבת שרי המלוכה ואזרחי הארץ העשירים", "כי עצמת" וזה כקוצים בעיניהם, והמלך אינו יכול לסבול צרת לב בני ארצו האפרתים, על כן הנני מוכרח להפר בריתי עם אברהם, שיהיה זכות לזרעו לגור בארצו במקום אשר ירצה משאר אזרחי הארץ. וסיפר הכתוב, כי כך יקרה בגלות, שיהיו גודרים בעדנו שלא לגור בכל פינות הארץ.

ישראל שמואל רג'יו, פסוק ט"ו:

סתמום פלשתים: שלא יחזיקו בניו בהם אחרי מותו, ועשו בזה חמס גדול ליצחק כי היו המים יקרים מאד במחוז ההוא ובפרט לצורך מקנה רב שהיה לו, ואברהם כבר נתן שבע כבשות לאבימלך, בעבור תהיה לו לעדה שהבאר שלו, ואבימלך נשבע לו על זה, ועתה הפלשתים ברשעתם סתמו כל הבארות אשר חפר אברהם, ויצחק חזר וחפרן.

      פסוק ט"ז:

לך מעמנו: המלך ושריו היו נקיים מקנאת העם, אך נתיירא אבימלך פן אנשי המקום בקנאתם ימרדו גם במלך שהיה אוהב את יצחק ויעשו רעות גדולות, לכן לטובת עצמו, גם לטובת יצחק, אמר לו בשפה רכה, שיותר טוב יהיה לו לצאת מן העיר, כי בהתרחקו יהיה שלום לו ולהם. והנה לא הקפיד אבימלך רק שלא ישב בעיר המלוכה, אבל הרשהו לישב בכל ארץ פלשתים, ולכן לא אמר לו "לך מארצנו" אלא "לך מעמנו".

1.

מה הקושי שרצו המפרשים לישב?

2.

מה ההבדל בין תשובותיהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר