גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

כל הפוסל במומו פוסל

ד.

הוראת המילה "אם"

ה.

עמדות אבותינו מול הנכרים

ו.

שלושה "אלוהי"

ז.

שאלות ודיוקים ברש"י

ח.

הגדת העדים קרויה "עד"

ט.

ראיית השכינה - למעלה ולכבוד

פרשת ויצא
שנת תש"כ

יעקב ולבן

בראשית פרק לא

א.  שאלות כלליות

1.

למה כוונו מסדרי הפרשיות בסיימם את פרשת ויצא כפי שסיימוה ולא במילים "וישב לבן למקומו"?

2.

בפרק זה (ל"א) מדבר לבן שלוש פעמים. מה האופייני לכל דיבוריו, ומה ההבדל בין שלושת הדיבורים (או: הנאומים)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר