גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הקריאה ליהודה

ב.

הנמשל ב"גור אריה"

ג.

בביאור "מטרף בני עלית"

ד.

"עד כי יבוא שילה"

פרשת ויחי
שנת תש"כ

יהודה

בראשית פרק מט, פסוקים ח - יב

א.  הקריאה ליהודה

פסוק ח'

"יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ"

רש"י:

לפי שהוכיח את הראשונים בקנטורים, התחיל יהודה נסוג לאחוריו וקראו יעקב בדברי רצוי: "לא אתה כמותם!"

ר' שלמה דובנא, (הבאור):

מלת "אתה" או "אתם" או "אני" וכדומה הבאה קודם הפועל או השם המחובר עם הכינוי ההוא עצמו או אחריו, איננו כמו שחשבוהו המדקדקים לזר ושפת יתר, רק יורה על היפך הענין הקודם לו וביאורו כמו "אבל", או על הפך הענין שאחרי זה, כמו (במדבר י"ד) "ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה", וכן (שמות י"ט) "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" תבוא מילה "ואתם" ואחריו "תי"ו לנוכח...

1.

מה הקושי בפסוקנו?

2.

האם בא הכלל הדקדוקי שבדברי הבאור לסייע לרש"י או לא?

3.

במה דומה הפסוק במדבר י"ד ל"ב לפסוקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר