גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מבנה הספר

ב.

"אלה תולדות יעקב..." - שאלות ברש"י

ג.

"אלה תולדות..."

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"מה החלום הזה אשר חלמת"

ו.

"וישלחהו..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וישב
שנת תש"ל

יעקב ויוסף

בראשית פרק לז

א.  מבנה הספר

פסוק א'

"וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן"

רלב"ג:

אמר שכבר ישב יעקב בארץ מגורי אביו שהיה בארץ כנען, והנה המקום ההוא הוא חברון, כמו שזכר בפרשה הקודמת (ל"ה כ"ז) שכבר בא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית-הארבע היא חברון. ובעוד שהיה יצחק חי, היה זה המקרה שסיפר מיוסף, כי כבר היו ליוסף כ"ט שנה קודם שמת יצחק, ואולם קדם לספר מיתתו, לפי שכבר סיפר שקברו אותו יעקב ועשו, ולפי שרצה להשלים סיפור תולדות עשו והיפרדו מעל אחיו אחר ספרו מה שהיה מיעקב ועשו בהשלים יעקב עמו, סיפר מות יצחק, ואחר שב לספר בארוכה התולדות והמקרים אשר ליעקב: יוסף כשהיה בן י"ז שנה היה רועה את אחיו בצאן ומקנאתם בו...

1.

מה היא התמיהה על מבנה הספר שבא ליישב?

2.

היכן מצינו בספר בראשית מבנה דומה לזה? (וגם שם מתיישבת התמיהה באותה דרך שהיא מתיישבת כאן).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר