גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"וירא את העגל"

ב.

"וישלך מידיו את הלוחות"

פרשת כי-תשא
שנת תשי"ב

שבירת הלוחות

שמות פרק לב, יט

א.  "וירא את העגל"

פסוק י"ט

"וַיְהִי כַּאֲשֶׁר קָרַב אֶל הַמַּחֲנֶה וַיַּרְא אֶת הָעֵגֶל וּמְחֹלֹת וַיִּחַר אַף מֹשֶׁה..."

מדרש שמות רבה מ"ו:

אי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם רואים! אפשר שלא היה משה מאמין בקב"ה* שאמר לו: "כי שחת עמך"? אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל; אפילו שיהא אדם שומע דבר מן יחיד נאמן, אסור לקבל עדותו לעשות דבר על פיו, אם אינו רואה.

עקדת יצחק, נ"ג:

... ואינה שאלה חמורה כל כך, כי ברית כרותה לעינים שיתפעל האדם למראיהן יותר ממה שיתפעל למשמע אזניו, אף על פי שלא יהיה במה ששמע שום ספק...

רש"ר הירש, (תרגום מגרמנית: ר"ל):

כל זמן שהשקר האלילי שרשו ויסודו רק בטעויות הרוח והוא מוגבל רק בתחום ההבנה והשכל יש תקוה להסרת המכשול ע"י הסברה והוראה ולהרחקת השווא האלילי בכוח האמת, ושערי תשובה עדיין פתוחים לרווחה.
ואולם כשמדוחי האלילות פורצים אל מחוץ לתחומי הכשלון ההגיוני ועוברים לידי הרעלה מעשית של המוסריות, כשההתפרצות של תאוות החושים זכתה להתקדשות ולפולחן פומבי על מזבח השקר, אזי נאחזת החושניות בשרשה וניזונה ומתפטמת כאוות נפשה. כשם שנקל להורות תשובה לטועה בשיקול דעתו (= בשטח הרעיוני), כן קשה להחזיר למוטב את ההמון הפרוע ע"י פריצות ושחיתות המוסר.
כל זמן שידע משה רק על מעשה העגל והאלהתו, סבור היה שיעלה עוד בידו לכונן מקום טהרה בתוך העם לתורה ולכן הוריד בידיו שתי הלוחות; אבל כשראה "את העגל ומחולות", מיד נוכח שהשקר האלילי כבר הספיק להניב תנובתו לנתק כל ריסון ולשחרר התאוות החושניות ולפרוץ גדרי המוסר, והבין כי מעתה יש ליצור עם חדש אשר יהיה מוכשר לקיים את התורה הזאת.
בלי התחשבות ובלי היסוס השליך מידיו הלוחות וישברם. בזה הבליט, כי עם זה אינו כדאי והגון ומוכשר לקבל תורה זו.

ספורנו, פסוק ט"ו:

ד"ה ושני לוחות העדות: כי חשב שבשובו אליהם ישובו בתשובה, ואם אין ישברם לעיניהם לכלות עיניהם כדי שיחזרו בתשובה.

פסוק י"ט:

ד"ה וירא את העגל: כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו, כענין כי רעתכי אז תעלוזי ובזה התקצף ונואש שיוכל לתקון המעוות באופן שיחזרו לתמותם ויהיו ראוים לאותן הלוחות.

1.

מהי השאלה העומדת בפני כולם, שאותה הם משתדלים לתרץ?

2.

במה שונה עקרונית תשובת שמות רבה מתשובת שלושת האחרים?

(והשוה דברי המדרש המובאים ברש"י בראשית י"א ה' ד"ה וירד ה'.

בראשית י"ח כ"א ד"ה ארדה נא).

3.

מה ההבדל בין גישותיהם השונות של שלושת האחרים?

(שים לב למה שמוסיף רש"ר הירש לדברי ספורנו.)

4.

לשם מה נעזר ספורנו בפסוק מתוך ירמיהו י"א?

5.

הסבר את הביטוי המסומן בקו שבדברי בעל העקדה.

------------------------------------------------------------------------------------

* נוסח אחר בדברים רבה ג': אמר לו הקב”ה למשה: משה! לא היית מאמין לי שעשו להם עגל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר