גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

איסור מלאכה בשבת

ב.

האמנם "לעשות אותם"

ג.

שינויים בפעלי עשיית מלאכה

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"לא תבערו אש"

ו.

"הבערה לחלק יצאה" - פראפרזה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקהל - פקודי
שנת תשי"ב

שבת שבתון

שמות פרק לה, פסוקים א - ג

א.  איסור מלאכה בשבת

בפרשת כי תשא ל"א י"ב-י"ז נאמר איסור מלאכה בשבת בסוף כל פרטי בנין המשכן.

בפרשתנו מובא ענין איסור מלאכה בשבת לפני כל פרטי בנין המשכן.

הסבר את ההבדל בסדר מתוך ההבדל שבאופיין של שתי הפרשיות.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר