גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...ואין פותר אותם..."

ב.

שאלות בדברי האלשיך הקדוש

ג.

"וישלח ויקרא"

ד.

שאלות בדברי אברבנאל

ה.

טעם לשם מנשה

פרשת מקץ
שנת תש"ל

חלום פרעה

בראשית פרק מא

עיין גם גליונות מקץ תשט"ו, תשי"ז.
א.  "...ואין פותר אותם..."

פסוק ח'

"...וַיְסַפֵּר פַּרְעֹה לָהֶם אֶת חֲלֹמוֹ וְאֵין פּוֹתֵר אוֹתָם לְפַרְעֹה"

בראשית רבה פ"ט (ז'):

ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי: פותרין היו אותו, אלא שלא היה קולן נכנס באוזניו. שבע פרות הטובות – שבע בנות אתה מוליד; ושבע פרות הרעות – שבע בנות אתה קובר. וכן אמרו: שבע שבולים הטובות – שבע מלכויות אתה מכבש; ושבע שבולים הרעות – שבע אפרכיות מורדות בך.

ר' אליעזר אשכנזי, מעשי ה':

"ואין פותר אותם לפרעה" – היתה הכוונה גם כן לומר, שלא היה שום אדם נותן טעם, למה נראה החלום הזה לפרעה ולא לזולתו, ויוסף השיב לו זה ואמר (כ"ה) "את אשר אלוקים עושה הגיד לפרעה", כלומר – שיש סיפק בידו להחיות עם רב; ושלכך נראה החלום הזה אליו ולא לזולתו.

1.

מהו הדיוק בלשון הכתוב, שעליו מבוססים דברי המדרש?

2.

האם מבוססים דברי בעל מעשי ה' על אותו דיוק בלשון הכתוב אם לא?

3.

איזו משתי הדעות הנ"ל קרובה יותר לפשוטו של מקרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר