גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי רמב"ן

ב.

"אולי אבנה ממנה"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"ותענה שרי"

ה.

"...אי מזה באת..."

ו.

"פרא אדם..."

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת לך לך
שנת תש"ה

שרה והגר

בראשית פרק טז

א.  שאלות בדברי רמב"ן

פסוק ב'

"וַתֹּאמֶר שָׂרַי אֶל אַבְרָם הִנֵּה נָא עֲצָרַנִי ה' מִלֶּדֶת בֹּא נָא אֶל שִׁפְחָתִי אוּלַי אִבָּנֶה מִמֶּנָּה וַיִּשְׁמַע אַבְרָם לְקוֹל שָׂרָי"

רמב"ן:

ד"ה וישמע אברם לקול שרי: לא אמר הכתוב: ויעש כן, אבל אמר כי שמע לקול שרי, ירמוז כי אף על פי שאברם מתאוה מאוד לבנים, לא עשה כן בלא רשות שרי. וגם עתה לא נתכוון שייבנה הוא מהגר ויהיה זרעו ממנה, אבל כל כוונתו לעשות רצון שרה, שתיבנה ממנה, שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה, או זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן, כדברי רבותינו (בראשית רבה מ"ב ב', ע"א ז'). ואמר עוד "ותקח שרי" - להודיע שלא מיהר אברם לדבר, עד שלקחה שרי ונתנה בחיקו. והזכיר הכתוב "שרי אשת אברם", "לאברם אישה" - לרמוז כי שרה לא נתיאשה מאברם, ולא הרחיקה עצמה מאצלו, כי היא אשתו והוא אישה, אבל רצתה שתהיה גם הגר אשתו. ולכך אמר "לו לאשה" - שלא תהיה כפילגש רק כאשה נשואה לו. וכל זה מוסר שרה והכבוד שהיא נוהגת בבעלה.

מה הן ארבע התמיהות שמתרץ הרמב"ן בדבריו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר