גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלת אברבנאל ותשובות לשאלתו

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"ויצעק צעקה גדולה ומרה"

ה.

ברכת עשו

ו.

"הגדול"

פרשת תולדות
שנת תש"ה

ברכותיו של יצחק

בראשית פרק כז

הערה: גיליון זה הוא המשך של גיליון תולדות תש"ד, שעסק אף הוא בפרק זה, בייחוד בחלקו הראשון. עיין שם! גיליוננו עוסק בעיקר בסוף הפרק.

 

א.  שאלות כלליות

1.

השווה את שתי הברכות:

ברכת יצחק ליעקב, בראשונה פרק כ"ז פסוקים כ"ח-כ"ט.

לברכת יצחק ליעקב בשניה פרק כ"ח פסוקים ג'-ד'.

א.

מה ההבדל העיקרי בין שתיהן? (בתוכן, לא בסגנון!)

ב.

מהי סיבת ההבדל הזה?

2.

רד"ק:

ידע יצחק כי צריך עשו לברכתו, כי לא היה איש הגון וטוב, אבל יעקב לא היה צריך לברכה, כי ידע יצחק, כי ברכת אברהם לו תהיה, וברית קיום הזרע המיוחד לאברהם, ובניו ירשו את הארץ.

א.

מה התמיהה שרצה לתרץ בדבריו?

ב.

במה שונה רד"ק כאן מדרך שאר המפרשים?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר