גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

"ויבוא משה"

ג.

"..כי אני הכבדתי"

ד.

מכת חושך

ה.

"התעללתי במצרים"

ו.

"טרם"

ז.

שאלות כלליות

ח.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תש"ה

מכות ארבה וחושך

שמות פרק י

א.  שאלות מבנה

למבנה הפרשה מקשה אברבנאל:

מה ראה מסדר הפרשיות לעשות התחלת הסדר הזה במכת הארבה, כי הנה המקום הזה אינו התחלת המכות, וגם כפי הסימנים שנתן בהם ר' יהודה, כמו שנזכר בהגדת פסח באח"ב – התחלתו במכת הברד, ומה אם כן התחלת הסדר הזה במכת הארבה?      

נסה לענות על שאלתו.

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר