גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"...אין לו דמים"

ב.

"אם במחתרת..."

ג.

"אם זרחה השמש עליו..."

ד.

"חיים"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תש"ה

הלכות גניבה

שמות פרק כב

א.  "...אין לו דמים"

פסוק א'

"אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְהֻכָּה וָמֵת אֵין לוֹ דָּמִים"

רש"י:

אין זו רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו. כאן לימדתך תורה: אם בא להרגך, השכם להרגו, וזה להרגך בא, שהרי יודע הוא, שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפניו ושותק, לפיכך על מנת כן בא, שאם יעמוד בעל הממון כנגדו - יהרגנו.

ראב"ע:

ופירוש אין לו דמים אין על הורגו שפיכות דמים. ויש לתמוה מן המפרשים דמים חיים. אם כן מה הוא "איש דמים" (שמואל ב' ט"ו ח'), "דמיו בו" (ויקרא כ' ט').

1.

מה ביניהם בפירוש "אין לו דמים"?

א.

למי מוסבת המילה "לו", לדעת כל אחד מהם?

ב.

מה פירוש המילה "דמים", לדעת כל אחד מהם?

2.

מה היא ראייתו של ראב"ע מן הפסוקים ויקרא כ' ט', שמואל ב' ט"ו ח'?

3.

מה הן מעלותיו של כל אחד מן הפירושים הנ"ל?

4.

היש להביא סיוע לדעת אחד מהם מן הפסוק דברים י"ט י':

"וְהָיָה עָלֶיךָ דָּמִים"?

5.

(ליודעי גרמנית: בעקבות מי משניהם הלכו המתרגמים?

רמבמ"ן; הירש; בובר-רוזנצוויג: זא איזט זיינעט-וועגען קיינע בלוטשולד).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר