גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אך את שבתותי תשמרו"

ב.

מדברי המדרש

ג.

"כי אות היא..." - שאלות ברש"י

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"לדעת כי אני ה' מקדשכם"

פרשת כי-תשא
שנת תש"ה

שבת

שמות פרק לא, יג

א.  "אך את שבתותי תשמרו"

פסוק י"ג

"וְאַתָּה דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אַךְ אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ כִּי אוֹת הִוא בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם לָדַעַת כִּי אֲנִי ה' מְקַדִּשְׁכֶם"

רש"י:

ד"ה אך את שבתותי תשמרו: אף על פי שתהיו רדופין וזריזין בזריזות מלאכה, שבת אל תידחה מפניה. כל אכין ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן.

רמב"ן:

ד"ה אך את שבתותי תשמרו: אף על פי שתהיו רדופין בזריזות המלאכה, אל תדחה שבת מפניה. כל אכין ורקין מיעוטין, למעט שבת ממלאכת המשכן. לשון רש"י. ולא נתכון אצלי, כי לפי מדרש רבותינו באכין ורקין ימעט בשמירת השבת, כי המיעוטים אצלם בכל מקום ימעטו בדבר המצווה בו, ואם תדרוש המיעוט בעניין מלאכת המשכן, יהיה מותר לעשותה בשבת. אבל המיעוט הזה למילה או לפיקוח נפש וכיוצא בהן, שהן דוחין את השבת. וכך אמרו במסכת יומא (ירושלמי פ"ח הלכה ה') ומניין שספק נפשות דוחה שבת? רבי אבהו אמר רבי יוחנן: אך את שבתותי תשמורו, מיעוט. ומלאכת המשכן שאינה דוחה שבת, מפני שהזהיר בה בכאן. ועל דרך הפשט הוא כן יאמר תעשו מלאכת אוהל מועד, אבל שבתותי תשמורו לעולם. ובתורת כהנים (ויקרא י"א ל'): יכול יהא בנין בית המקדש דוחה שבת? תלמוד לומר "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה'". וטעם שבתותי, בעבור כי שבתות השנה רבים.

1.

מה הן טענות הרמב"ן נגד רש"י?

2.

כיצד לומד הרמב"ן שאין מלאכת המשכן דוחה את השבת?

3.

האם מתאימים דברי הרמב"ן לכלל שהורה המלבי"ם, באילת השחר תקצ"א:

מילת "אך" מורה מיעוט במשפט השני, רוצה לומר במשפט שבאה בו מלת אך, ובזה מובדל מן מילת "רק" שמוציא דבר מן המשפט הקודם.

(והשווה ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ז:

"אַךְ בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה יוֹם הַכִּפֻּרִים הוּא מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם וְעִנִּיתֶם אֶת נַפְשֹׁתֵיכֶם וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַה'"

ועיין רש"י, ויקרא פרק כ"ג פסוק ל"ט:

ד"ה אך בחמשה עשר יום תחוגו: קרבן שלמים לחגיגה. יכול תדחה את השבת, תלמוד לומר אך, הואיל ויש לה תשלומין כל שבעה.)

4.

מה ההבדל בין חז"ל בפירושם למילת "אך" (בדבריהם המובאים ברמב"ן), ובין פירוש מילת אך ברמב"ן "על דרך הפשט"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר