גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרשה

ב.

"הקרב"

ג.

"לא תאפה..."

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

פינת דקדוק

פרשת צו
שנת תש"ה

קורבנות

ויקרא פרק ו

הערה: לשאלת טעמי הקרבנות, עיין גיליון ויקרא תש"ב!

 

א.  למבנה הפרשה

מיין את הקורבנות לסוגיהם ולמיניהם, כפי שסודרו בפרקים ו'-ז', לפי הטבלה הבאה, והשווה את תוצאות המיון לטבלתך של פרשת ויקרא:

א. ?

ב. ?

1. .................

1.

א. .................

 

 

ב. .................

 

2. .................

 

2.

א. .................

 

ב. .................

 

1.

מהי סיבת השינוי במבנה הפרשיות?

2.

מה ההבדל העיקרי בין תורת העולה שבפרשת ויקרא לזו שבפרשתנו?

3.

מה ההבדל העיקרי בין תורת המנחה שבפרשת ויקרא לזו שבפרשתנו?

4.

מהי סיבת השינויים האלה?

עיין רמב"ן, פרק ו' פסוק י"ח:

ד"ה זאת תורת החטאת: היה הציווי בסדר ויקרא, עולה ומנחה וזבח השלמים והחטאת והאשם, כי בתחילה דיבר בקרבנות הנדבה, ואחרי כן בקרבנות החובה על חטא. אבל בכאן היה הביאור לעולה ולמנחה, ואחר כך בחטאת ואשם, כי רצה לבאר דיני קודשי קודשים, כי המשפט אחד להם, כמו שאמר במנחה (פסוק י') "קודש קודשים היא כחטאת וכאשם", ואחרי כן יבאר דין קדשים קלים.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר