גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"עין תחת עין"

ג.

"משפט אחד יהיה..."

ד.

"...ובני ישראל עשו..."

פרשת אמור
שנת תש"ה

החובל בחברו

ויקרא פרק כד, פסוקים יז - כג

עצה טובה: לשאלות א' ב', עיין הספר: B. Jacob: Aug um Auge, 1929 בייחוד עמודים 25-48.

א.  שאלה כללית

פסוקים י"ט-כ'

"וְאִישׁ כִּי יִתֵּן מוּם בַּעֲמִיתוֹ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ שֶׁבֶר תַּחַת שֶׁבֶר עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן כַּאֲשֶׁר יִתֵּן מוּם בָּאָדָם כֵּן יִנָּתֶן בּוֹ"

הכתב והקבלה:

פרשה זו קשה מאוד, כי לפי פשטות הדברים נראה ברור שהחובל בחברו חייבתו התורה עונש בגופו, ודבר זה יתנגד אל טבע האדם ודעתו להעניש עונשי גוף כאלה באדם. וכבר באה אלינו הקבלה האמיתית מפי רבותינו, שלא ייענש החובל לעולם עונש הגוף כי אם עונש הממון. לכן יאמרו המפרשים שהתורה לא הזכירה פה רק מה שהיה ראוי לענוש את החובל, ועל זה אמרה "כאשר עשה כן ייעשה לו" כלומר היה מן הראוי לענוש כמו אלה, וזה לא ירוה צמאון דורשי אמת, איך תזכיר התורה העונש שהיה ראוי לחול עליו, ותעלים ממנו במה ייענש באמת.

כן שואל הגור אריה:

למה לא כתבה תורה "ישלם לו ידו או מומו"?

התוכל לענות על שאלה זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר