גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מטרת המכות לדעת בנו יעקב

ב.

ההתראה

ג.

"בזאת תדע כי אני ה'"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תש"ל

מכות מצרים

שמות פרקים ז - ט

א.  מטרת המכות לדעת בנו יעקב

בנו יעקב, בפירושו לספר שמות (בגרמנית, בכתב-יד!) בהקדמתו למכות מצרים:

אין מקום לדבר על "מלחמה בין ה' ובין פרעה" – תהיה זו תמונה בלתי מתאימה למסופר בפרקים אלה. לו רצה ה' להכניע את פרעה, כי אז עשה זאת במכה אחת. אין המכות המחשת כוחו של ה', אין הם עונשים לפרעה ועבדיו, כי בהטלת עונש אין מקום למשא ומתן. אין המכות נשלחות כגמול על הנעשה כבר ולא כהרתעה בפני עשיית פשעים להבא. תכלית המכות היא אחרת, והיא נאמרת בפי משה לפרעה כפעם בפעם.

1.

הבא הוכחה לדבריו המסומנים בקו מן הכתובים.

2.

מהי איפוא תכלית המכות, ולאילו פסוקים ירמוז בנו יעקב באמרו שהתכלית נאמרת בפי משה לפרעה?

3.

היכן בפרשתנו עומד גם רש"י על כך, שהמכות אינן לא עונש ולא נקמה אלא תכלית אחרת להן?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר