גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ציצית"

ב.

"וראיתם אותו וזכרתם"

ג.

"זכירה"

ד.

"ולא תתורו..."

ה.

"ולא תתורו אחרי לבבכם..."

ו.

"...אחרי לבבכם..."

פרשת שלח לך
שנת תש"ה

פרשת ציצית

במדבר פרק טו, פסוקים לז - מא

 

א.  "ציצית"

רש"י, פסוק ל"ח:

ד"ה ועשו להם ציצית: על שם הפתילים התלוים בה, כמו (יחזקאל ח' ג') "ויקחני בציצית ראשי". דבר אחר ציצית על שם "וראיתם אותו", כמו (שיר השירים ב' ט') "מציץ מן החרכים".

ראב"ע, פסוק ל"ח:

ועשו להם ציצית: ייתכן על שני פירושים: האחד שיעשו ציצית כמו כמו "בציצית ראשי" (יחזקאל ח' ג'), והם החוטים היוצאים שאינם ארוגים.

פסוק ל"ט:

ד"ה והיה לכם לציצית: ...והפירוש השני כאשר העתיקו חז"ל, ובעבור שיש עדים נאמנים על הפירוש השני בטל הראשון, והם העתיקו כי זאת המצוה עם בגד שיש לו ארבע כנפיים והציצית הם הגדלים. ועוד אפרשנו. והנה מצוה על כל מי שיש לו בגד בארבע כנפיים שיתכסה בו ביום תמיד ולא יסירנו מעליו למען יזכרו, והמתפללים בטלית בשעת התפילה יעשו זה, בעבור שיקראו בקריאה שמע "והיה לכם לציצית", "ועשו להם ציצית", רק לפי דעתי יותר הוא חייב להתעטף בציצית בשאר השעות משעת התפילה, למען יזכור ולא ישגה ולא יעשה עבירה בכל שעה, כי בשעת התפילה לא יעשה עבירה.

רשב"ם, פסוק ל"ח:

ד"ה ציצית: כמו "בציצית ראשי", קבוצת פתילים תלויין כשער הראש.

פסוק ל"ט:

ד"ה והיה לכם לציצית: הציצית הזה יהי לכם לראייה שתראו אותו, כמו "מציץ מן החרכים". וכן מצאתי בספרי.

1.

מה הם פירושי המילה "ציצית", לפי רש"י וראב"ע?

2.

מהי דעת ראב"ע בדבר עטיפה בטלית בזמן התפילה?

3.

מה ההבדל בפירוש המילה "ציצית" שבפסוק ל"ח ובפסוק ל"ט לפי רשב"ם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר