גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ותקרבנה בנות צלפחד..."

ב.

"מחלה נעה..." - שאלות ברש"י

ג.

"ותעמודנה לפני..."

ד.

"והוא לא היה..."

ה.

"כי בחטאו מת..."

ו.

"כי אין לו בן" - שאלות ברש"י

ז.

"ואם אין לו בת..."

ח.

שאלות לשון וסגנון

פרשת פינחס
שנת תש"ה

בנות צלפחד

במדבר פרק כז, פסוקים א - י

הערה: בקטע זה עסק גם גיליון פנחס תש"ב, עיין שם והשלם על ידו את גיליוננו זה.

א.  "ותקרבנה בנות צלפחד..."

פסוק א'

"וַתִּקְרַבְנָה בְּנוֹת צְלָפְחָד..."

ספרי כ"ז א':

כיוון ששמעו בנות צלפחד שהארץ מתחלקת לשבטים ולא לנקבות, נתקבצו כולן זו על זו ליטול עצה. אמרו: לא כרחמי בשר ודם רחמי המקום. בשר ודם רחמיו על הזכרים יותר מעל הנקבות, אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן, אלא על הזכרים ועל הנקבות – רחמיו על הכול, שנאמר (תהלים קמ"ה) "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו".

מהו הדיוק הלשוני, שעליו נבנו דברי חז"ל אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר