גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרשה

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלת אברבנאל

ד.

השוואת פסוקים

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת דברים
שנת תש"ה

מעשה המרגלים

דברים פרק א, פסוקים יט - לה

הערה:  גיליון זה הוא המשך גיליון דברים תש"ד, שעסק בחלק הראשון של פרקנו א'-י"ח. כיוון ששאלה א' שם עסקה במבנה הפרשה כולה, היא מועתקת בזה שנית.

 

הערה: בפרשיות הראשונות של ספר דברים על הלומד לשים לב במיוחד לחלוקת העניינים ולמבנה הפרשיות.

א.  למבנה הפרשה

ר' דוד הופמן, מחלק את החלק הראשון של הספר, דברי משה הראשונים, לשני חלקים עיקריים:

חלק ראשון: פרק א' פסוק ו'פרק ב' פסוק א'; חלק שני: פרק ב' פסוק ב'פרק ב' פסוק כ"ט

1.

נמק את החלוקה הזאת בנימוקים פנימיים וחיצוניים.

2.

מהו הרעיון העיקרי של כל אחד משני החלקים הנ"ל?

3.

מהו הרעיון המשותף לשני החלקים?

4.

מהי חלוקת פרק א'? סמן בייחוד אילו חלקים בפרק הם חלקים עיקריים, ואילו מהם נאמרו דרך אגב, ויש לראותם כמאמרים מוסגרים.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר