גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

המעפילים

ג.

שאלות בראב"ע

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שלח לך
שנת תשי"ב

חטא המעפילים

במדבר פרק יד, פסוקים כו - מה

גיליון זה הוא המשך גיליון שלח תש"י. עיין שם!

א.  שאלות כלליות

1.

השוה את דיבור ה' כ"ו-ל"ה לדיבורו הראשון פסוקים כ"א-כ"ה.

אברבנאל, שואל:

מה החידוש שנתחדש למשה בדיבור זה, כי גזרת מתי מדבר כבר נזכרה בפרשה של מעלה (כ"א-כ"ה), שנאמר שם: "אם יראה איש באנשים האלה", ולמה בא אם כן דיבור אחר עליו?

ענה לשאלתו!

2.

למה בא דיבור משה אל בני ישראל (ל"ט) אחרי מיתתם של המרגלים, והיה מקומו אחרי דבר ה' אליו לקיים הציווי האלוקי (כ"ח) "אמור אליהם", והיה אם כן מקומו של פסוק זה (ל"ט) "וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל" מיד אחרי דברי ה' (אחרי ל"ה)?

3.

בעל עקדת יצחק, שואל:

אחרי שהעפילו לעלות אל ראש ההר ללכת אחרי ה', למה ארון ברית ה' ומשה לא משו מקרב המחנה, ולמה ננעלו שערי התשובה לפניהם?

ענה לשאלתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר