גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סמיכת יהושע

פרשת פינחס
שנת תשי"ב

סמיכת יהושע

במדבר פרק כז, פסוקים טו - כג

גיליון זה הוא המשך גיליון פינחס תשי"א.

א.  סמיכת יהושע

השווה ציווי ה' למעשה משה בהוצאת הציווי לפועל:

הצווי (י"ח-כ')

המעשה  (כ"ב-כ"ג)

"קַח לְךָ אֶת יְהוֹשֻׁעַ

"וַיִּקַּח אֶת יְהוֹשֻׁעַ

וְסָמַכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו

וַיִּסְמֹךְ אֶת יָדָיו עָלָיו

וְהַעֲמַדְתָּ אֹתוֹ לִפְנֵי אֶלְעָזָר...
וְלִפְנֵי כָּל הָעֵדָה

וַיַּעֲמִדֵהוּ לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן
וְלִפְנֵי כָּל הָעֵדָה

וְצִוִּיתָה אֹתוֹ לְעֵינֵיהֶם

וַיְצַוֵּהוּ"

וְנָתַתָּה מֵהוֹדְךָ עָלָיו"

-------

1.

"וְסָמַכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו"

במדבר רבה כ"א:

כמדליק נר מנר.

מה רצה המדרש להבהיר ע"י תמונה זו?

2.

"וְצִוִּיתָה אֹתוֹ לְעֵינֵיהֶם"

רש"י:

ד"ה וצוית אותו: על ישראל. דע שטרחנין הם סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך.

רמב"ן:

ד"ה וצוית אותו: (אחרי הביאו לשון רש"י) ואינו נכון בעיני, בעבור שאמר “לעיניהם”, כי יותר ראוי הענין הזה להאמר בינו לבינו כי בפניהם יגרום בהם התפקרות, ומדרך המוסר שיזהיר להם בפני עצמן מהיותם עוד טרחנין וסרבנין. אבל “וצויתה אותו לעיניהם” שיצוונו במצוות הנגיד והשופט, כי בעבור היותו לראש יפקידם בידו ויזהירנו להשתדל מאד בעניינם ולהיות נלחם מלחמות ה' ויהיה הוא המוציא והמביא אותם ולהזהר בדבר המשפט. וזה ראוי להיות לעיניהם, כדי שיבטחו בו וישמעו אליו, כי ידעו כי ילך בעניינם בדרכי האמת כי כן ציוה אותו רבו. וכן עשה משה, שנאמר שם (דברים ל"א ז' ח') ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ וגו' עד לא תירא ולא תחת.
ובספרי: צו את יהושע, על דבר תלמוד, וחזקהו ואמצהו, מגיד שאין שני פרנסים לדור, ואילו מצוות הנגיד שיהיה תקיף ולא יירא את העם.
ולפי דעתי בפשט הכתוב, טעם “וצויתה אותו לעיניהם” הוא המינוי שימנה אותו במעמדם להיות נגיד עליהם, כלשון מיום אשר צוה אותי להיות וגו' (נחמיה ה' י"ד), וכן ויצוהו ה' לנגיד על עמו (שמואל א' י"ג י"ד), וכן למן היום אשר צויתי שופטים על עמי ישראל (שמואל ב' ז' י"א), מניתי.

א. 

מה קשה לשניהם?

ב. 

מהן טענותיו של הרמב"ן על רש"י?

ג. 

מה ההבדל בין שני פירושי הרמב"ן?

ד. 

על יסוד מה מבכר הרמב"ן את פירושו השני על הראשון?

(שים לב: בחומשי חורב-שוקן נפלה טעות דפוס בדברי הרמב"ן וצריך להיות "כי בפניהם יגרום להם התפקרות".)

3.

"וְנָתַתָּה מֵהוֹדְךָ עָלָיו"

יצחק רגיו:

"ונתת מהודך": רוח מלכות וממשלה הצריכה להיות בלב הנגיד היא הנקראת כאן "הוד", כעניין (דברי הימים א' כ"ט) "ויתן עליו הוד" הנאמר בהמלכת שלמה. וכן יהושע קבל הוד מלכות כאשר סמך משה ידיו והעמידו לנגיד, ועל ידי ההוד שאתן עליו יכבדוהו כל בני ישראל וזהו "למען ישמעו כל עדת בני ישראל."
והנה אין זה ביד האדם להאציל מרוחו על זולתו, אבל ה' מבטיח שאם יסמוך משה את ידיו עליו ויעמידהו לפני העדה ויצווהו לעיניהם, אזי יתן ה' עליו מהוד משה.

א. 

מה התמיהה בפסוקינו שאותה רצה לתרץ?

ב. 

השוה לדבריו את דברי ספורנו ד"ה ונתת מהודך.
הרצה ספורנו לתרץ אותה קושיה – או עמדה לנגד עיניו שאלה אחרת בפסוקנו?

4.

"וְנָתַתָּה מֵהוֹדְךָ עָלָיו"

במדבר רבה כ"א:

כמערה מכלי אל כלי.

מה רצה המדרש להבהיר ע"י תמונה זו?

הסבר את ההבדל שבין דברי המדרש האלה לבין הדברים המובאים בשאלה 1.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר