גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"היום הזה..."

ג.

"לב" "נפש"

ד.

שאלות לשון וסגנון

ה.

"...האמרת..."

ו.

"להיות לו לעם סגולה"

ז.

"האמרת"

פרשת כי תבוא
שנת תש"ה

נאום "היום הזה"

דברים פרק כו, פסוקים טז - יט

א.  שאלה כללית

מה מקום הקטע הזה בתוך הספר כולו?

ועיין רמב"ן, פסוק ט"ז:

ד"ה היום הזה ה' אלוקיך מצוך: הנה השלים משה לבאר את התורה ולחדש כל המצות אשר ציוה אותו השם לחדש להם, ולכך אמר "היום הזה ה' אלוהיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים", כי כבר השלמתי לך הכל.

ועיין גיליון ואתחנן תש"ה שאלה א1.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר