גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

השינוי בעמדת העם

ג.

היסוסי משה

ד.

השוואת פסוקים

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת וארא
שנת תש"ז

דברי ה' למשה

שמות פרק ו

הערה: בפסוק ג' של פרקנו ובקשיים הרבים הכרוכים בו עוסק במיוחד גיליון וארא תש"ו. עיין שם!

א.  שאלות מבנה

1.

מהם הקשיים והתמיהות השונות שבמבנה פרקנו?

2.

מהו מבנה דברי ה' ב'-ח'?

למה לא נאמר "וידעתם כי אני ה' אלוקיכם" בסוף דבריו אחרי הבטחת ירושת הארץ?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר