גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שמחה בחג הפסח

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"והיית אך שמח"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ראה
שנת תשי"ב

שלושת הרגלים

דברים פרק טז

א.  שאלות כלליות

1.

ספרי קס"ח, פסוק א':

"שמור את חודש האביב": בשלושה מקומות מזכיר פרשת מועדות: בתורת כהנים (ויקרא כ"ג) – מפני סדרן; בחומש הפקודים (במדבר כ"ח-כ"ט) – מפני קרבן; במשנה תורה (דברים ט"ז) – מפני הציבור.

המלבי"ם, פירש דברי הספרי האלה:

בתורת כהנים סידר פרשת המועדות בפעם הראשונה; ובפרשת פינחס לימד הקרבנות שיביאו בכל חג; ובמשנה תורה שנה הכל לכל ישראל שהתאספו אז לקבל פרטי ההלכות שלא נאמרו עדיין, וזהו שכתב "מפני הציבור".

ר' דוד הופמן, בפרושו לויקרא (Leviticus II S. 118) מגיה בדברי הספרי הנ"ל, ולדעתו צריך לומר במקום "מפני הציבור" – "מפני העיבור". וכן מצא גירסה זו של "מפני העיבור" במדרש הגדול.

להבנת הגהה זו עיין רש"י , פסוק א':

ד"ה שמור את חודש האביב: מקודם בואו שמור שיהא ראוי לאביב להקריב בו את מנחת העומר ואם לאו עַבֵּר את השנה.

מצא פסוקים בפרקנו שמתוכם נובעת המצוה לעבר שנים (ושעל פיהם יש להבין את הגהתו של ר' דוד הופמן).

2.

השוה את פרקנו לויקרא כ"ג.

מהו הקו הבולט בדיני המועדים כאן בהבדל מפרשת המועדים שב"אמור"?

3.

למה לא נזכרו אף ראש השנה ויום הכפורים בפרשתנו כשם שנזכרו בפרשת אמור?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר