גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

שוחד

ג.

"צדק צדק תרדוף"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תשי"ב

משפט צדק

דברים פרק טז, פסוקים יח - כ

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק י"ח

ד"ה שופטים: דיינין הפוסקים את הדין.

 

א. 

כידוע מפרש רש"י "כרגיל" משמעותה של מילה קשה או נדירה בהופיעה בפעם הראשונה בתורה.

הסבר, למה לא הסביר רש"י את המושג "שופט" עד כאן, ומה ראה להסבירו בפסוקנו דווקא?

ב. 

בדומה למקומנו, עיין ברש"י:

בראשית י"ט י' ד"ה פתח ולא פירש המילה שהופיעה לראשונה בראשית ד' ז' לפתח חטאת רובץ, וכן לא בפרק ו' ט"ז ופתח התיבה.

בראשית ל"ב ח' ד"ה ויירא ויצר לו ולא פירשו כבר אצל ט"ו א' אל תירא אברם.

שמות ז' י"ט ד"ה נהרות ולא פירשו בבראשית ב' י' ונהר יצא.

במדבר ל"א י"א ד"ה בז ולא פירשו לפני כן במדבר י"ד ג' נשינו וטפנו יהיו לבז.

נסה למצוא את הסיבה המשותפת לכך, למה איחר רש"י בכל המקומות הנ"ל בהסבירו מושג מסוים ולא פירשו עם הופעתו הראשונה בתורה!

ג. 

בעל גור אריה מקשה:

למה הוסיף רש"י אחר מילת "דיינין" עוד: "הפוסקים את הדין", הלא ידוע שכל דיין פוסק את הדין?

נסה לענות לקושייתו!

2) פסוק י"ח

ד"ה ושפטו את העם: מנה דיינין מומחים וצדיקים לשפוט צדק.

 

ר' אליהו מזרחי, מפרש דברי רש"י אלה:

האי "ושפטו את העם" א"תתן לך" קאי, שהוא אל הממונה להושיב דיינים, כאילו אמר: מנה לך שופטים שישפטו את העם משפט צדק, וזה כשיהיו מומחים וצדיקים. מומחים – שידעו הדינים, וצדיקים – שלא יעוותו הדין. ואינו ציווי לדיינים שישפטו צדק.

מניין לו שכך הוא, ושאין פירושו שאל הדיינים ידבר ויצוום לשפוט צדק?

3) פסוק י"ט

ד"ה לא תטה משפט: כמשמעו.

 

מה קשה לו, ומה תיקן בפירושו "כמשמעו", והרי אם פירוש המילה כמשמעה, מה צורך לומר זאת?

והשווה דברים ד' ו':

"וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם כִּי הִוא חָכְמַתְכֶם וּבִינַתְכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים אֲשֶׁר יִשְׁמְעוּן אֵת כָּל הַחֻקִּים הָאֵלֶּה וְאָמְרוּ רַק עַם חָכָם וְנָבוֹן הַגּוֹי הַגָּדוֹל הַזֶּה"

ד"ה ועשיתם: כמשמעו.

דברים י"ז י"ט:

"וְהָיְתָה עִמּוֹ וְקָרָא בוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו לְמַעַן יִלְמַד לְיִרְאָה אֶת ה' אֱ-לֹהָיו לִשְׁמֹר אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת וְאֶת הַחֻקִּים הָאֵלֶּה לַעֲשֹׂתָם"

ד"ה דברי התורה: כמשמעו.

4) פסוק י"ט

ד"ה ולא תקח שוחד: (ספרי) אפילו לשפוט צדק.

 

מניין שהמדובר על שוחד לשפוט צדק, דילמא על שוחד שלא לשפוט צדק ידבר?

(שים לב: לשאלה זו אפשר לענות שתי תשובות; נסה לענות שתיהן!)

ועיין תהלים מזמור ט"ו!

5) פסוק כ'

ד"ה צדק צדק: (ספרי) הלך אחר בית דין יפה.

 

ולמה לא יפרשו כמשמעו, שעל הדיין לשפוט משפט צדק?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר