גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חילופי "עמי" - "עמך"

ב.

ה' נתן "שבילים" למשה

ג.

תפילת משה

ד.

לטענת "למה ה' יחרה אפך" וכו'

ה.

לטענת "למה יאמרו מצרים" וכו'

פרשת כי-תשא
שנת תש"ז

לאחר חטא העגל

שמות פרק לב, פסוקים ז - יד

השווה לגיליון זה גיליון כי תשא תש"ג, העוסק אף הוא בפרקנו.

 

א.  חילופי "עמי" - "עמך"

השוה את הפסוקים:      

פסוק ז'

"לֶךְ רֵד כִּי שִׁחֵת עַמְּךָ"

פסוק י"א

"לָמָה ה' יֶחֱרֶה אַפְּךָ בְּעַמֶּךָ"

ועיין לעיל פרק ג' פסוק ז':

"רָאֹה רָאִיתִי אֶת עֳנִי עַמִּי"

1.

כיצד יש לבאר סיבת חילופי הכינויים כאן?

2.

הבא ראיה מפרקנו זה, שאין חילופי כינוי אלה "דבר שבמקרה"!

3.

הבא דוגמאות אחרות מן התורה של חילופי כינוי בעלי משמעות כזו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר