גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

"קדושים תהיו"

ג.

"אל תפנו אל האלילים" וכו'

ד.

מתנות עניים

פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תש"ז

"קדושים תהיו"

ויקרא פרק יט, פסוקים א - י

הערה: לשאלה ד' מתנות עניים השוה גם גיליון קדושים תש"ג שאלה ג' בטעם מצוות לקט ופאה!

לשאלה ב: קרא: ישעיה שפירא, "ועשית הישר והטוב", מודפס בחוברת המוקדשת לזכרו של הרב י' שפירא, תש"ה, הוצאת הפועל המזרחי.

א.  שאלות מבנה

1.

ר' דוד הופמן רואה בפסוקים ג'-ד' חזרה על הדיברות הראשונות. כיצד?

2.

התוכל למצוא סיבה לכך ש"לא תשא" לא הובא כאן, והובא רק להלן בפסוק י"ב?

3.

התוכל למצוא סיבה לשינוי סדר הדיברות הראשונות בפסוקים ג'-ד', ולמה לא באו כסדרן אשר בו נאמרו בפרשת יתרו?

4.

התוכל למצוא הסבר לסמיכות מתנות עניים (פסוקים ט'-י') לדיני פיגול ונותר (ה'-ח')? מה המאחד או המקשר אותם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר