גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פרשיות המועדים

ב.

ספירת העומר - שאלות ברש"י

ג.

בטעם מצוות ספירת העומר

פרשת אמור
שנת תש"ז

המועדים

ויקרא פרק כג

א.  פרשיות המועדים

1.

השוה את פרשת המועדים כאן לפרשת המועדים שבפרשת פינחס (במדבר כ"ח-כ"ט).

מה ההבדל העקרוני בין שתיהן?

2.

התוכל להסביר את סיבת ההבדל העיקרי מתוך המקום שבו נקבעה כל אחת משתי הפרשיות האלה?

ועיין רמב"ן, כ"ח ב':

ד"ה צו את בני ישראל: כי אחרי שאמר "לאלה תחלק הארץ", ציוה להשלים תורת הקרבנות שיעשו כן בארץ. כי במדבר לא הקריבו המוספים, כמו שהזכרתי בסדר אמור אל הכהנים (ויקרא כ"ג ב'), וכן לא נתחייבו בנסכים במדבר, כמו שפירשתי בסדר שלח לך (לעיל ט"ו ב'), ועכשיו חייב באי הארץ לעשות שם הכל, התמידין והמוספין ומנחתם ונסכיהם. ואף על פי שלא פירש כאן "כי תבואו אל הארץ", כבר הזכירו בפרשת הנסכים (שם), ורמז אליו בפרשה הראשונה במועדות (ויקרא כ"ג י')....

3.

נסה להסביר את מובנה המדויק של המילה "מועד" – "מועדי ה'"!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר