גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פירוש המילה "יובל"

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

בטעם מצוות היובל

פרשת בהר
שנת תש"ז

יובל

ויקרא פרק כה, פסוקים ח - כד

הערה: לטעם מצוות שמיטה (כ"ה א'-ז'), עיין גיליון בהר-בחוקותי תש"ה, שגיליוננו הוא המשכו.

אחרי למדך את דברי הרב קוק על השמיטה המובאים שם, יקל עליך להבין את דבריו בגיליון זה.

 

א.  פירוש המילה "יובל"

מהו פירוש המילה "יובל", לפי הפרשנים הבאים?  

הבא נימוקים לשתי הדעות!

פסוק י'

"וְקִדַּשְׁתֶּם אֵת שְׁנַת הַחֲמִשִּׁים שָׁנָה וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ לְכָל יֹשְׁבֶיהָ יוֹבֵל הִוא תִּהְיֶה לָכֶם וְשַׁבְתֶּם אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ וְאִישׁ אֶל מִשְׁפַּחְתּוֹ תָּשֻׁבוּ"

 

לפי רש"י:

ד"ה יובל הוא: שנה זאת מובדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה, ומה שמה יובל שמה על שם תקיעת שופר.

 ולפי רמב"ן:

ד"ה יובל הוא: שנה זו נבדלת משאר השנים בנקיבת שם לבדה, ומה שמה? יובל שמה על שם תקיעת שופר, לשון רש"י. וכן דעת המפרשים, מלשון "במשוך היובל" (שמות י"ט י"ג), "שופרות היובלים" (יהושע ו' ד').
ואינו מחוור לי, בעבור "תהיה לכם", כי מה טעם שיאמר בשנה תקיעה היא תהיה לכם ושבתם. ואולי יאמר הכתוב "יובל היא" נקובה בשם הזה שקראתי לה, ו"תהיה לכם" לכולכם ידועה בתקיעה שתתקעו בה להזכיר עניינה שתשובו בה איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו, וכן, "יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם", שתהיה לכם יובל שלא תזרעו ולא תקצרו, כלומר ידועה בשם להיות בה ככה.
וכל זה איננו נכון בעיני. כי פירוש "שופרות היובלים" קרני האלים, וגם תרגום יונתן: שופרא דקרן דכרא, וכן בגמרא (ר"ה כ"ו ע"א) מאי משמע דהאי יובלא לישנא דדיכרא הוא, שכן בערבי קורין לדיכרא יובלא, והשופר ביום הכיפורים אין מיוחד להיותו מהאיל, אבל כל השופרות כשרין בו, ועל דעת משנתנו (שם כ"ו ע"ב) וכל התנאין מצותו בשל יעלים, אם כן למה תיקרא השנה שנת האיל.
ור' אברהם אמר כי יובל כטעם שילוח.
ולפי דעתי לא קראו הכתוב יובל על התקיעה רק על הדרור, כי לא הזכיר השם הזה בכתוב הראשון שאמר, "והעברת שופר תרועה", אבל אמר "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה", שיהיו כולם בני חורין לדור בכל מקום שירצו, ואמר "יובל היא", שבה יובל כל איש אל אחוזתו ואל משפחתו, יובילוהו רגליו מרחוק לגור (ישעיה כ"ג ז').
ונשתמשו בלשון הזה בעניינים רבים, "יובל שי לה' צבאות" (ישעיה י"ח ז'), ואמר "ועל יובל ישלח שורשיו" (ירמיה י"ז ח'), "פלגים יבלי מים" (ישעיה ל' כ"ה), הם המעמקים ששם יובלו המים. "ונתנה הארץ יבולה" (להלן כ"ו ד'), "ואין יבול בגפנים" (חבקוק ג' י"ז), עניין הבאה גם כן, כמו שייקרא תבואה. וכן בארמית, "והולך מהרה" (במדבר י"ז י"א) תרגומו, ואוביל בפריע.
ויהיה פירוש "יובל היא תהיה לכם" הבאה היא ותהיה כן לכולכם, כי תבואו ותשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו. וחזר ואמר "יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם" (פסוק י"א), שתהיה לכם שנת החמישים שנה ליובל לא לדבר אחר, ולא תזרעו ולא תקצרו אבל תהיה קודש, ותשובו איש אל אחוזתו להיותה לכולכם יובל כשמה.
ועל דרך האמת, "דרור" מלשון "דור הולך ודור בא" (קהלת א' ד'), וכן "יובל" שישוב אל היובל אשר שם שורשיו, והיא תהיה לכם.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר