גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דיון חומש - במודה מעצמו

ב.

החידוש בפרשתנו - גזל הגר

ג.

"חטאת האדם"

ד.

"לאשר אשם לו"

פרשת נשא
שנת תש"ז

גזל הגר

במדבר פרק ה, פסוקים ה - י

א.  דיון חומש - במודה מעצמו

רמב"ם, הלכות גזלה ואבדה, פרק ז' הלכה א':

כל מי שנתחייב ממון לחברו הישראלי וכפר בו ונשבע על שקר, הרי זה חייב להחזיר לו הקרן שכפר בו והוספות חומש, וחייב בקרבן, והוא הנקרא אשם גזלות.

הלכה ח':

אין הנשבע על כפירת ממון משלם חומש עד שיודה מעצמו, אבל אם באו עדים, והוא עומד בכפירתו, משלם הקרן בלבד על פי עדים, ואינו משלם החומש...

ועיין רש"י:

ד"ה ימעל מעל: הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר, היא האמורה בפרשת ויקרא (ויקרא ה') "ומעלה מעל בה' וכיחש בעמיתו" וגו', ונשנית כאן בשביל שני דברים שנתחדשו בה: האחד שכתוב "והתוודו", לומר שאינו חייב חומש ואשם על פי עדים, עד שיודה בדבר, והשני על גזל הגר, שהוא ניתן לכהנים.

1.

מצא סמך בפרשתנו לנאמר בהלכה ח'.

2.

מהו הטעם לדין חיוב החומש והקרבן רק למי שמודה מעצמו, ומדוע יהא פטור מחומש וקרבן, אם נודע הדבר מפי עדים, ולא על פי הודאתו?

3.

מה טעם השתמש הכתוב בלשון התפעל "והתוודו" ולא בלשון הפעיל "ויודו"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר