גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

להבנת פסוקי פרקנו הראשונים

ב.

"כי יבאו...הברכה והקללה"

ג.

"ושבת עד ה' א-להיך"

פרשת נצבים - וילך
שנת תשי"ב

פרשת התשובה

דברים פרק ל

א.  להבנת פסוקי פרקנו הראשונים

פסוק א'

"וְהָיָה כִי יָבֹאוּ עָלֶיךָ כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה... וַהֲשֵׁבֹתָ אֶל לְבָבֶךָ..."

פסוק ב'

"וְשַׁבְתָּ עַד ה' אֱ-לֹהֶיךָ וְשָׁמַעְתָּ בְקֹלוֹ..."

פסוק ג'

"וְשָׁב ה' אֱ-לֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ"

ישנן שתי אפשרויות להבנת פסוקים אלה מבחינה תחבירית:

א

ב

רמב"ן, פסוק ב':

וטעם ושבת עד ה': שתשוב אל ה' בכל לבבך ובכל נפשך ותקבל עליך ועל בניך לדורותם לעשות ככל אשר אנכי מצוך היום, כאשר עשו בגאולה השנית דכתיב (נחמיה י' ל') ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר נתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו ומשפטיו וחקיו. או יהיה “מצוך אתה ובניך” כמו מצווך לך ולבניך, כענין ואתה צוית (בראשית מ"ה י"ט), וכן וירעו אותנו (לעיל כ"ו ו'), לנו.

אברבנאל:

... אם היות הברכות והקללות בלשון תנאי "אם שמע תשמע" ו"אם לא תשמע", הודיעם משה אדוננו, שכולם – הברכה והקללה – עתידים להתקיים, ושאחר שיתמו הקללות כולם ישובו אל העם יתברך והוא יקבצם ויגאלם. וזאת היא הנחמה האמיתית והגאולה העתידה אשר אנחנו מקווים אותה... כי יבואו עליך הברכה והקללה – כי כולם יתקיימו בהכרח, הנה אז בהכרח תשוב אל ה'.

רש"ר הירש:

כאשר יתקיים בך כל הנאמר בתורה - בברכה וקללה - על עיצוב דמות עתידך באלפי השנים הבאות, אז תביא את סיכום נסיונותיך – נסיונות דרכך בהיסטוריה – אל לבבך פנימה, וכתוצאה מחשבון נפשך תשוב אל ה' ולתורתו בכל לבבך ובכל נפשך.

ראב"ע, סוף פרק כ"ט:

ד"ה הנסתרות: ...ובעבור שאמר "וישליכם אל ארץ אחרת" אמר כי אם תשוב אל ה', אף על פי שאתה חוצה לארץ, השם ישיב שבותך. ועל דעת רבי יהודה המדקדק הראשון כי הוא יניח.

חזקוני:

לעיל (כ"ט כ"ז) נאמר: וישליכם אל ארץ אחרת, וכאן נאמר: אם תשוב - הוא ישוב את שבותך.

רמבמ"ן:

ווען נון קינפטיג אללע דיזע דינגע איינטרעפפען, זעגען אונד פלוק... דו נימסט עס צו הערצען, בעקעהרסט דיך צום עויגען... זא ווירד דער עוויגע זיך אויך דיינער ערברמען.

וכן כל המתרגמים.

 

1.

כיצד מבארות שתי הקבוצות האלה את הפסוקים מבחינה תחבירית?

(לשאלה מסוג זה עיין

ויצא תש"ט שאלה ב'

בשלח תש"ד שאלה א'

ויקרא תש"י שאלה ב' 1).

2.

מהן המסקנות הרעיוניות השונות הנובעות מתוך השוני הזה?

מה הובטח לנו לדעת כל אחת משתי הקבוצות?

3.

לאיזו משתי הדעות יש להביא ראיה מפרק ד' פסוק כ"ט:

"וּבִקַּשְׁתֶּם מִשָּׁם אֶת ה' אֱ-לֹהֶיךָ וּמָצָאתָ כִּי תִדְרְשֶׁנּוּ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ"

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר