גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חלוקת הפסוקים

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"אני אמית ואחיה" וכו'

פרשת האזינו
שנת תשי"ב

שירת האזינו

דברים פרק לב, פסוקים לו - מג

שים לב: גיליון זה הוא המשך גיליון האזינו תשי"א שעסק כולו בפסוקים ל"ו-ל"ז. עיין שם!

א.  חלוקת הפסוקים

לפי המתרגמים בובר-רוזנצווייג מתחלקים הפסוקים ל"ב ל"ו-ל"ג לארבעה בתים:

פסוקים ל"ו-ל"ח

פסוק ל"ט

פסוקים מ'-מ"ב

פסוק מ"ג

הסבר את נימוקיה של חלוקה זו! המסכים אתה עמה או חולק עליה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר