גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה

ב.

הנמנע מלהלוות קודם השמיטה

ג.

"כי לא יחדל אביון"

ד.

שאלות לשון וסגנון

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ראה
שנת תש"ז

הלכות מלוה ולווה

דברים פרק טו, פסוקים ז - יא

א.  שאלת מבנה

מה הקשר הפנימי בין ארבע הפרשיות המסודרות בזו אחר זו:

י"ד כ"ב-כ"ז; י"ד כ"ח-כ"ט; ט"ו א'-ו';  ט"ו ז'-י"א.

התוכל למצוא הדרגה בסידור המצוות הללו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר