גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"וישב יעקב..."

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

שאלות לשון וסגנון

פרשת וישב
שנת תש"ט

"וישב יעקב..."

בראשית פרק לז

א.  שאלות כלליות

1.

מה ההבדל העקרוני בין מהותם של ארבעת החלומות שבפרשתנו (וכן שני חלומות פרעה שבפרשת מקץ) לבין מהות החלומות הקודמים לפרשתנו בספר בראשית ט"ו י"ב-י"ז; כ' ב'-ז'; כ"ו כ"ד; ל"א י'-י"ב; ל"א כ"ד?

2.

לפי דעת חוקר המקרא בנו יעקב בספרו Genesis, דומה ההבדל בין שני סוגי החלומות להבדל שבין מדרגת נבואתו של משה רבנו לבין מדרגת נבואתם של שאר הנביאים, כפי שמוסבר ההבדל הזה בבמדבר י"ב ו'-ח'. הסבר מהו הדמיון.

3.

לפי דעת בנו יעקב, חלום יעקב בפרק כ"ח הוא העומד בתווך בין שני סוגי החלומות. הסבר כיצד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר