גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

לא תחמוד

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת יתרו
שנת תש"ט

לא תחמוד

שמות פרק כ, יד

 

א.  שאלות כלליות

פסוק י"ג

"לֹא תַחְמֹד בֵּית רֵעֶךָ לֹא תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ..."

ראב"ע, פסוק א':

ד"ה וידבר אלוקים: ...ואחרים אמרו, כי "לא תחמוד בית רעך" - דיבור תשיעי, והדיבור עשירי - "לא תחמוד אשת רעך". וראייתם כי השם אמר פעמים "לא תחמוד", כי החימוד הוא על שני דברים: האחד יוצא למעשה כמו גזל, וכמוהו "ואל יחמוד איש את ארצך" (שמות לד, כד), שאם זה החימוד בלב, היה ארץ ישראל רעה. ו"לא תחמוד" השני הוא בלב. על כן הוצרך משה לפרש "לא תתאוה". גם זה דברי הבל, כי מה טעם יזכור הגזל עם הבית לבדו?! והנה לא הזכיר האחרים עמו. והנה אתן לך מדברי משה ראיה שאלה לא דיברו נכונה. הנה השם אמר "לא תחמוד בית רעך", ומשה אמר "לא תחמוד אשת רעך" (דברים ה, יח). ולפי דעתם שלא תחמוד השני הכתוב בפרשה הזאת הוא בלב, והראשון גזלת הבית. והנה משה הפך הדבר, כי אמר עם "ולא תתאוה" "בית רעך", ואמר עם "לא תחמוד", שהוא הגזל "אשת רעך"...

1.

יש הסוברים שפסוק י"ד הנ"ל כולל ברובו שני דיברות. כיצד הם מנמקים את דעתם?

2.

מהי ראייתם מן הפסוק "ולא יחמוד איש את ארצך" (שמות ל"ד)?

3.

כיצד סותר ראב"ע את דעתם זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר