גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ועשו לי מקדש ושכנתי..."

ב.

"ועשו לי מקדש"

ג.

"ונועדתי" - שאלות ברש"י

ד.

"ונועדתי לך"

ה.

שאלות בדברי ראב"ע

פרשת תרומה
שנת תש"ט

"ועשו לי מקדש..."

שמות פרק כה

א.  "ועשו לי מקדש ושכנתי..."

פסוק ח'

"וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם"

בעל צידה לדרך, מביא בשם "מפרשים":

"להורות שאין השכינה שורה במקדש מחמת המקדש, כי אם מחמת ישראל – כי היכל ה' המה".

1.

הסבר כנגד איזו דעה מוטעית מופנים הדברים.

2.

מהו הדיוק הלשוני שעליו בנויים דבריו.

3.

כיצד הוא משתמש במליצה השאולה מירמיהו פרק ז' פסוק ד', וסוטה ממובן המילים שם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר