גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואת מפרשים

ב.

"...ויעשו בני ישראל..."

ג.

שאלות בדברי אור החיים

ד.

"...כן עשו..."

ה.

"ואת פארי המגבעות" - שאלות ברש"י

ו.

"העבודה"-"המלאכה"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויקהל - פקודי
שנת תש"ט

עבודת המשכן

שמות פרק לט

א.  השוואת מפרשים

פסוק ב'

"וַיַּעַשׂ אֶת הָאֵפֹד..."

פסוק ג'

"וַיְרַקְּעוּ אֶת פַּחֵי הַזָּהָב וְקִצֵּץ פְּתִילִם לַעֲשׂוֹת בְּתוֹךְ הַתְּכֵלֶת..."

רמב"ן:

ד"ה וירקעו את פחי הזהב: לא הוסיף בכל מלאכת הקודש לפרש דרך האומנות איך נעשה, זולתי בכאן, והראוי שיאמר: ויעשו את האפוד זהב תכלת וגו' מעשה חושב, כתפות עשו לו וגו', כי כן הדרך בכולם. וייתכן שסיפר בכאן המחשבה שחידשו בחוטי הזהב, כי היה תמה בעיניהם להיות זהב טווי ושזור, כאשר יעשו בצמר ופשתים, כי לא נשמע עד היום ההוא לעשות כן.

ספורנו:

ד"ה וירקעו את פחי הזהב: המתנדבים שהתנדבו הזהב לבגדי הכהונה רקעו פחים להיותם מוכנים שיעשו האומנין מהם פתילים.

ד"ה וקיצץ פתילים: האומן קיצץ פתילים מאותם הפחים המרוקעים שהתנדבו.

1.

מה הקושי העומד בפני כל אחד מהם בפסוקינו?

2.

כיצד מתרץ הרמב"ן את קושייתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר