גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלות לשון וסגנון

פרשת במדבר
שנת תש"ט

הדגלים

במדבר פרק ב

א.  שאלות כלליות

הסתכל בתרשים הנ"ל, וענה בעזרתו על השאלות האלה:

1.

לפי מה חולקו השבטים באופן זה לארבע קבוצות, ואיך חוברו יחד שלושה שלושה, הלא תראה שאין הסדר לפי גילם?

2.

כתב אברבנאל:

בעת המלחמה הסכנה היותר עצומה היא בפני המחנה, כי שם על הרוב יבוא האויב להילחם, ולכן ישימו בראש המחנה תמיד הגיבורים, עד שקוראים זה הצד הקודם בני האדם הלועזים "אב"ן גוארדא". ולכן היה לצד מזרח דגל מחנה יהודה, ועמו יששכר זבולון, שהיו עולים ל-186400... והסכנה אחריה היא באחרית המחנה, כי אולי יבוא האויב משם, ויזנב בם כל הנחשלים, כאשר עשה עמלק (דברים כ"ה י"ח). ומפני זה הושם דגל מחנה דן באחרונה לצד מערב מאסף לכל המחנות, לפי שהיו לדן אשר ונפתלי 157600, יותר מכל הדגלים זולת דגל יהודה.

הלא דבריו המסומנים בקו נראים כסותרים את דברי פרקנו. הסבר את כוונתם!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר